Dla firm

Ubezpieczenia dla firm

 • Ubezpieczenia dla firm przeznaczone są dla właścicieli małych i średnich firm.
 • Stanowią kompleksowe rozwiązanie ochrony firm przed finansowymi skutkami różnych zdarzeń. W ramach oferowanych ubezpieczeń dla firm można zabezpieczyć majątek od pożaru lub innych wydarzeń losowych, a także kradzieży z włamaniem. Można również objąć ochroną pracowników w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczenia umożliwiają zabezpieczenie firmy przed skutkami finansowymi roszczeń osób trzecich lub przed utratą płynności finansowej.
 • Głównymi zaletami oferowanych przez Invest ubezpieczeń dla firm są:
  • wysoka elastyczność oferty,
  • znaczny zakres ubezpieczenia,
  • dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników,
  • szybka wypłata odszkodowań.
 • Ponadto:

  • Firmom transportowym, oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych, oferujemy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w Ruchu Krajowym i Międzynarodowym.
  • Firmom budowlanym natomiast zapewnić możemy ochronę w postaci:
   • ubezpieczeń finansowych: Ubezpieczenie Przetargu, Należytego Wykonania Kontraktu, Usunięcia Wad i Usterek,
   • Ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu,
  • Posiadamy w ofercie ubezpieczenia rolne.
  • Proponujemy grupowe ubezpieczenia na życie w wariantach indywidualnych.