Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia OC

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce. 
 • W zakresie ubezpieczenia OC znajduje się odpowiedzialność cywilna kierującego pojazdem mechanicznym, który w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządził szkodę. Zadaniem ubezpieczenia jest zatem ochrona kierującego pojazdem lub posiadacza przed finansowymi konsekwencjami szkód, które powstały w związku z ruchem tego pojazdu.
 • Do głównych zalet ubezpieczeń OC oferowanych w naszej firmie należą:
  • konkurencyjne ceny,
  • ochrona kierujących lub posiadaczy pojazdów przed finansowymi konsekwencjami szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim,
  • dodatkowe zniżki dla klientów bezszkodowo kontynuujących umowę ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenia AC

 • Ubezpieczenie Autocasco przeznaczone jest dla właścicieli pojazdów, którzy chcą uniknąć strat finansowych, które mogą być wynikiem kradzieży lub uszkodzenia auta.
  Ubezpieczenie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym.
 • Ochroną ubezpieczeniową objęty zostaje pojazd zarejestrowany w Polsce, przy czym dodatkowo ochrona może dotyczyć również wyszczególnionego we wniosku wyposażenia. Zadaniem ubezpieczenia AC jest zgodna z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia rekompensata szkód, które powstały na skutek uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, jak też wyszczególnionego wyposażenia. W zależności od zapisów w OWU ubezpieczenie AC może obejmować też szkody spowodowane stratą samochodu w wyniku kradzieży.
 • Do głównych zalet ubezpieczeń AC oferowanych przez Invest należą:
  • konkurencyjne ceny,
  • wybór sposobu likwidacji szkody,
  • bezgotówkowe naprawy pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi lub w innym wybranym warsztacie,
  • możliwa szybka wypłata odszkodowania dzięki szybkiej ścieżce likwidacyjnej dla szkód, których wartość jest niewysoka.

Ubezpieczenia Assistance

 • Ubezpieczenia Assistance przeznaczone są dla zapewnienia pomocy właścicielom pojazdów w trudnych sytuacjach na drodze. Ten typ ubezpieczenia komunikacyjnego zaleca się dużo podróżującym osobom lub planującym wyjazd wakacyjny.
 • Zadaniem ubezpieczeń Assistance jest zapewnienie szybkiej pomocy. W sytuacjach, które są objęte ubezpieczeniem, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie może ułatwić rozwiązanie problemów wynikających ze zdarzeń zaistniałych w kraju lub za granicą. Wsparcie to może obejmować zorganizowanie pomocy drogowej, która dotrze na miejsce wypadku lub awarii pojazdu, holowanie, pomoc w zakwaterowaniu, a także wsparcie finansowe. W ofercie posiadamy wiele różnych wariantów tego ubezpieczenia.
 • Do głównych zalet ubezpieczeń Assistance oferowanych w naszej firmie należą:
  • atrakcyjna cena ubezpieczenia Assistance, w szczególności przy jednoczesnym zakupie ubezpieczenia OC lub AC,
  • szeroki zakres usług,
  • do wyboru jeden z trzech wariantów ubezpieczenia Assistance.

Ubezpieczenia NNW kierowcy

 • Ubezpieczenia NNW kierowcy, podobnie jak ubezpieczenia na życie[na życie], służą zapewnieniu pomocy finansowej dla kierowców i właścicieli pojazdów lub ich bliskich w sytuacji utraty życia lub zdrowia.
 • Ubezpieczenia NNW kierowcy należą do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich zadaniem jest ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, w skutek których doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej jest zarówno kierowca, jak i pasażerowie pojazdu. Do zdarzeń, które pozostają w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, zaliczamy także wypadki, które zaistniały:
 • w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy rozładowywaniu lub załadowywaniu pojazdu,
 • w czasie postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • w czasie garażowania,
 • na skutek upadku, wybuchu lub pożaru pojazdu.
 • Do głównych zalet ubezpieczeń NNW kierowcy oferowanych przez Invest należą:
  • atrakcyjne ceny,
  • wysokie sumy ubezpieczenia,
  • wybór spośród różnych wariantów ubezpieczenia,
  • innowacyjność produktu, gdyż ubezpieczenia NNW kierowcy przypisane są do kierowcy, a nie do pojazdu, dzięki czemu kierowca jest objęty ubezpieczeniem, niezależnie od tego, czy prowadzi pojazd prywatny, czy służbowy.