Na życie

Ubezpieczenia na życie

W przypadku ubezpieczeń na życie przedmiotem ubezpieczenia ochronnego jest życie, a wypłata świadczenia następuje tylko w wypadku śmierci, która nastąpiła w czasie obowiązywania polisy. Wskazana w polisie osoba, tzw. uposażony, otrzymuje określoną w umowie sumę ubezpieczenia. Polisa chroni finansowo wskazaną osobę, którą może być małżonek, rodzice lub każda inna osoba, która dzięki temu zabezpieczeniu nie zostanie bez zaplecza finansowego. Ponadto funkcje ochronne ubezpieczenia mogą zostać wzmocnione poprzez zawarcie ubezpieczeniowych umów[pozostałe] dodatkowych.

Zasadniczym zadaniem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej i poczucia bezpieczeństwa osobom bliskim. W obecnych czasach gwałtownego wzrostu tempa życia komfort psychiczny jest wysoce pożądany, a dzięki oferowanym przez Invest produktom można go sobie zapewnić stosunkowo niewielkim nakładem finansowym, wystarczy wykupić polisę na życie.

Do najważniejszych zalet ubezpieczeń na życie należą:

 • zabezpieczenie własnej rodziny po najniższym koszcie,
 • różnorodność form zabezpieczenia finansowego,
 • zapewnienie ubezpieczonemu komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie na życie może być w formie:

 • rekompensaty za utracone dochody, która zapewni czas niezbędny, by podjąć albo zmienić pracę na bardziej dochodową, jak też znaleźć nowe źródła utrzymania,
 • zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na zakup domu czy mieszkania,
 • zapewnienia bytu dzieciom,
 • spłaty zobowiązań spadkowych lub innych należności wobec urzędu skarbowego bez konieczności sprzedaży odziedziczonego majątku.

Polisa może uchronić osoby ważne dla ubezpieczonego przed sytuacją, gdy żałoba i ból po stracie zostają wzmocnione przez niedostatek.

Ubezpieczenie ochronne może okazać się niezbędne dla osób:

 • często podróżujących,
 • będących jedynym żywicielem rodziny,
 • mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
 • posiadających zobowiązania finansowe.
 • których nie stać na robienie oszczędności, a brak dochodów ubezpieczonego stanowiłby istotną dziurę w budżecie rodziny.