Pozostałe

Umowy ubezpieczeniowe pozostałe

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenia podróżne przeznaczone są dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach wypoczynkowych lub do pracy. Mogą też być uzupełnieniem ubezpieczeń dla firm[dla firm], które wysyłają pracowników w podróż służbową.

Zakresem swoim ubezpieczenia podróżne obejmują koszty leczenia i usługi assistance, a także następstwa nieszczęśliwych wypadków. Mogą stanowić ubezpieczenie OC, zabezpieczać bagaż podróżny i sprzęt sportowy lub pokryć koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej. 

Do głównych zalet ubezpieczeń podróżnych oferowanych przez Invest należą:

  • gwarancja opłacenia kosztów leczenia i zorganizowanej pomocy,
  • całodobowa pomoc konsultanta,
  • różnorodność wariantów ubezpieczenia do wyboru, jak też możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie domów, mieszkań

Ubezpieczenia majątkowe przeznaczone są głównie dla właścicieli domów lub mieszkań. W szczególności zainteresowane są nimi osoby, którym zależy na kompleksowej ochronie.

Ubezpieczenia domów obejmują ochroną zarówno mury budynku, co może być istotne np. w przypadku wybuchu gazu, jak i ruchomości domowe. Dotyczyć mogą elementów stałych budowli i przedmiotów wartościowych. Ubezpieczenia majątkowe mogą zapewnić środki finansowe na naprawienie szkód powstałych w wyniku kradzieży, zalania lub pożaru czy innych zdarzeń losowych. Dodatkowo taka polisa chroni ubezpieczonego i jego bliskich od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, a także zapewnia pomoc assistance.

Głównymi zaletami oferowanych przez nas ubezpieczeń majątkowych są:

  • atrakcyjne zniżki,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa dla ubezpieczonego i jego bliskich,
  • bezpłatny assistance,
  • rozległy zakres ubezpieczeń.